GenesManager Doradztwo Medyczne

O firmie

Firma GenesManager powstała w 2007 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na profesjonalne doradztwo z zakresu usług medycznych. Pocz±tkowo profil firmy ukierunkowany był na medyczne laboratoria diagnostyczne. Kolejnymi etapami było poszerzenie usług firmy o doradztwo dla przychodni i szpitali, obsługę kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przeprowadzanie audytów podmiotów leczniczych.

W chwili obecnej zapewniamy kompleksow± obsługę wszelkiego typu podmiotów leczniczych na każdym etapie ich rozwoju.
Kim jeste¶my ?

Stanowimy profesjonaln± grupę wspieraj±c± tworzenie i rozwój podmiotów leczniczych. W szeregach naszej firmy znajd± Państwo architektów, prawników, specjalistów ds. dokumentacji medycznej, specjalistów ds. rozliczeń z NFZ, grafików oraz informatyków. Wszyscy pozostaj± do Państwa dyspozycji.

Nasi specjali¶ci posiadaj± duże do¶wiadczenie w zakresie świadczonych przez nas usług. Ponad to przechodz± regularne szkolenia tak aby jeszcze lepiej móc służyć naszym klientom.
Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się w tworzeniu, doradztwie oraz zarz±dzaniu podmiotami prowadz±cymi działalno¶ć lecznicz± (dawne Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej), Laboratoriami Diagnostycznym oraz Naukowo-Badawczymi. Firma GenesManager służy pomoc± na każdym etapie rozwoju podmiotów. Zapewniamy pełn± obsługę kontraktów z NFZ. Wykonujemy audyty podmiotów leczniczych.

Wszystkie nasze usługi wykonywane s± z my¶l± o jak największych korzy¶ciach dla naszych klientów.
27 kwiecień 2020r.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Szanowni Państwo,

wychodz±c na przeciw Państwa potrzebom wprowadzili¶my kolejn± usługę - Nazdór sanitarny i bezpieczeństwo epidemiologiczne. Usługa nazdoru sanitarnego ma na celu zepewnienie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i klientów. Świadczona jest przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów o ogromnym doświadczeniu. Usługa podzielona jest na dwa etapy - wdrożenie oraz stały nazdór. Szczegóły tutaj.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15 luty 2020r.


Szanowni Państwo,

przypominany, że do dnia 15 marca 2020 r. do marszałka województwa, wła¶ciwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadów, należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo¶ci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz±dzeniach służ±cych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2019.

12 grudzień 2019r.

Szanowni Państwo,

w zwi±zku z końcem roku 2019 przypominamy o ustawowym obowi±zku przekazania rocznych sprawozdań statystycznych z działalno¶ci i zatrudnienia w Podmiotach Wykonuj±cych Działalno¶ć Lecznicz± za 2019 rok (art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami).
Nasi specjali¶ci pozostaj± do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt.

Copyright © 2012 GenesManager. Wszelkie prawa zastrzeżone