GenesManager Doradztwo Medyczne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

O firmie

Firma GenesManager powstała w 2007 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na profesjonalne doradztwo z zakresu usług medycznych. Pocz±tkowo profil firmy ukierunkowany był na medyczne laboratoria diagnostyczne. Kolejnymi etapami było poszerzenie usług firmy o doradztwo dla przychodni i szpitali, obsługę kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przeprowadzanie audytów podmiotów leczniczych.

W chwili obecnej zapewniamy kompleksow± obsługę wszelkiego typu podmiotów leczniczych na każdym etapie ich rozwoju.
Kim jeste¶my ?

Stanowimy profesjonaln± grupę wspieraj±c± tworzenie i rozwój podmiotów leczniczych. W szeregach naszej firmy znajd± Państwo architektów, prawników, specjalistów ds. dokumentacji medycznej, specjalistów ds. rozliczeń z NFZ, grafików oraz informatyków. Wszyscy pozostaj± do Państwa dyspozycji.

Nasi specjali¶ci posiadaj± duże do¶wiadczenie w zakresie świadczonych przez nas usług. Ponad to przechodz± regularne szkolenia tak aby jeszcze lepiej móc służyć naszym klientom.
Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się w tworzeniu, doradztwie oraz zarz±dzaniu podmiotami prowadz±cymi działalno¶ć lecznicz± (dawne Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej), Laboratoriami Diagnostycznym oraz Naukowo-Badawczymi. Firma GenesManager służy pomoc± na każdym etapie rozwoju podmiotów. Zapewniamy pełn± obsługę kontraktów z NFZ. Wykonujemy audyty podmiotów leczniczych.

Wszystkie nasze usługi wykonywane s± z my¶l± o jak największych korzy¶ciach dla naszych klientów.
02 styczeń 2019r.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Szanowni Państwo,

w zwi±zku z końcem roku 2018 przypominamy o ustawowym obowi±zku przekazania rocznych sprawozdań statystycznych z działalno¶ci i zatrudnienia w Podmiotach Wykonuj±cych Działalno¶ć Lecznicz± za 2013 rok (art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami).
Nasi specjali¶ci pozostaj± do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

25 lipiec 2018r.

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. wchodzi RODO, które oznacza dużą zmianę w podejściu do tematu ochrony danych osobowych. Zmiana dotyczy skuteczniejszej ochrony poprzez:
- Nadanie nowych uprawnień osobom, których dane dotyczą.
- Nałożenie nowych obowiązków na ADO (Administratorów Danych Osobowych).
- Wzmocnienie pozycji UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), który zastąpi GIODO.

Kogo dotyczy RODO? Wszystkich przedsiębiorców, którzy gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Czyli od dużych korporacji do niewielkich, jednoosobowych przedsiębiorstw. Nasi wykwalifikowani specjali?ci pomogą Państwu przygotować odpowiednią politykę bezpieczeństwa w podmiocie leczniczym i odpowiedzą na Państwa pytania. Pozostajemy do do Państwa dyspozycji.

12 grudzień 2017r.

Szanowni Państwo,

wychodz±c na przeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzili¶my now± usługę - Optymalizacja rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysoko wykwalifikowani i do¶wiadczeni specjali¶ci pomog± Państwu prowadzić optymalne i prawidłowe rozliczenie ¶wiadczeń medycznych. Szczegóły znajd± Państwo tutaj.

Copyright © 2012 GenesManager. Wszelkie prawa zastrzeżone