GenesManager

25 PaŸdziernik 2022r.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Konkursy NFZ


Szanowni Państwo,

pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w wielu województwach Narodowy Fundusz Zdrowia w najbliższym czasie ogłosi konkursy ofert. Jednostki zainteresowane podpisaniem umowy z NFZ na świadczenia realizowane ze środków publicznych powinny na bieżšco śledzić ogłoszenia na portalach wojewódzkich oddziałów NFZ. Od momentu ogłoszenia przez NFZ konkursy z reguły jest 14 dni na złożenie oferty. Prosimy pamiętać, że w ramach naszych usług oferujemy stałe monitorowanie ogłoszonych konkursów oraz przygotowanie oferty konkursowej .
Zapraszamy do współpracy

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15 luty 2022r.


Szanowni Państwo,

przypominany, że do dnia 15 marca 2020 r. do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadów, należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2019.

12 grudzień 2021r.


Szanowni Państwo,

w związku z końcem roku 2019 przypominamy o ustawowym obowiązku przekazania rocznych sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia w Podmiotach Wykonujących Działalność Leczniczą za 2019 rok (art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88 poz. 439 z póŸniejszymi zmianami).
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt.

25 lipiec 2018r.

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. wchodzi RODO, które oznacza dużš zmianę w podejściu do tematu ochrony danych osobowych. Zmiana dotyczy skuteczniejszej ochrony poprzez:
- Nadanie nowych uprawnień osobom, których dane dotyczš.
- Nałożenie nowych obowišzków na ADO (Administratorów Danych Osobowych).
- Wzmocnienie pozycji UODO (Urzšd Ochrony Danych Osobowych), który zastšpi GIODO.

Kogo dotyczy RODO? Wszystkich przedsiębiorców, którzy gromadzš i wykorzystujš dane dotyczšce osób fizycznych. Czyli od dużych korporacji do niewielkich, jednoosobowych przedsiębiorstw. Nasi wykwalifikowani specjali?ci pomogš Państwu przygotować odpowiedniš politykę bezpieczeństwa w podmiocie leczniczym i odpowiedzš na Państwa pytania. Pozostajemy do do Państwa dyspozycji.

12 grudzień 2017r.

Szanowni Państwo,

wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom wprowadziliśmy nową usługę - Optymalizacja rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści pomogą Państwu prowadzić optymalne i prawidłowe rozliczenie świadczeń medycznych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

12 grudzień 2012r.

Szanowni Państwo,

od 1 lipca br. obowiązuje rozporządzenie porządkujące zasady odnoszące się do wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń we wszystkich rodzajach podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zawiera ono regulacje dotyczące wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej.
Ujednolica tym samym wymagania dla podmiotów wykonujących działalność w tym samym zakresie bez względu na formę organizacyjno-prawną. Oryginalny tekst rozporządzenia znajdą Państwo tutaj.

05 maj 2012r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 27.06.2012 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:
     1)wydłużenie okresu na dostosowanie się do nowych przepisów do 31 grudnia 2012 r,
     2)organizacje pożytku publicznego nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa,
     3)ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych obowiązkowe od 2014 r,
     4)łatwiejsze przyjmowanie darowizn przez szpitale i hospicja.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług firmy GenesManager w zakresie dostosowania działalności leczniczej do obecnie obowiązujących przepisów.

05 maj 2012r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 11.06.2012 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółów ich nadawania.

Zgodnie z par. 16 w/w rozporządzenia podmioty lecznicze zobowiązane są do aktualizacji wpisów do rejestru w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem do dnia 30.06.2012.

W związku z powyższym nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji i służą pomocą w aktualizacji wpisu Państwa jednostki do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Aby poznać więcej szczegółów prosimy okontakt. Zapraszamy!
29 lipiec 2011r.
Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 206 ustawy o ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, są zobowiązane dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - w tym dokonać niezbędnych zmian w rejestrze działalności leczniczej.

Pracownicy firmy GenesManager zostali w pełni przeszkoleni z zagadnień związanych z nową ustawą.<< Certyfikat >>

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług firmy GenesManager w zakresie dostosowania działalności leczniczej do obecnie obowiązujących przepisów.
1 lipiec 2011r.
Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa ta zgodnie z Art.1 określa:

     1) zasady wykonywania działalności leczniczej;
     2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
     3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
     4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
     5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że nasi pracownicy posiadają możliwie pełną wiedzę dotyczącą nowej ustawy. Pragniemy zapewnić, że nasze usługi pozostaną na niezmienionym wysokim poziomie.

Zapraszamy do korzystania z usług naszej firmy!
21 maj 2011r.
Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia postępowań aktualizacyjnych przez niektóre wojewódzkie oddziały NFZ w części zakresów wprowadzamy nową usługę:

- przygotowanie oferty aktualizacyjnej

Nasza doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje popruwane przygotowanie oferty i przesłanie jej w wymaganym formacie do oddziału Funduszu.

Nasi pracownicy posiadają również doświadczenie w zakresie Jednorodnych Grup Pacjentów.

Zapraszamy do współpracy!
20 maj 2011r.
Specjalna oferta promocyjna dla nowych klientów na obsługę kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia!

Nasi wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści zagwarantują Państwu prawidłowe i terminowe rozliczenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki temu należne Państwu pieniądze trafią do Państwa bez opóźnień.

W przypadku podpisania umowy z firmą GenesManager otrzymają Państwo rabat wysokości 15% na trzy pierwsze miesiące rozliczeniowe!

Promocja obowiązuje w przypadku nawiązania współpracy z firmą GenesManager do dnia 20.06.2011.

Aby poznać więcej szczegółów prosimy o kontakt.
19 październik 2010r.
Szanowni Państwo,

Podczas konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ na rok 2011 i lata kolejne przygotowaliśmy 54 oferty konkursowe dla 28 klientów, w 23 różnych zakresach, do oddziałów NFZ w 5 różnych województwach.

Przygotowaliśmy wszystkie zlecone nam oferty konkursowe, wszystkie zostały również w terminie złożone w odpowiednich oddziałach NFZ. W pilnych przypadkach czas przygotowania oferty wyniósł mniej niż 6 godzin.

Jesteśmy pewni, że zdobyte doświadczenie będzie procentować i w kolejnych latach będziemy mogli jeszcze lepiej służyć Państwu naszą pomocą.

   Z wyrazami szacunku,

     Zespół GenesManager.
8 kwiecień 2010r.
Szanowni Państwo,

Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom wprowadzamy pomoc w zakresie projektowania oraz rejestracji żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz zespołów przedszkolnych. Szegóły w zakładce oferta.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt!
29 marzec 2010r.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów wprowadzamy usługę wyszukiwania używanego sprzętu laboratoryjnego oraz medycznego. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem sprzętu używanego w doskonałym stanie prosimy o przesłanie do nas zapytania zawierającego specyfikację poszukiwanego sprzętu.

Gwarantujemy pełną sprawność znalezionego przez nas sprzętu.
20 październik 2009r.
Promocja!

Jeśli podejmą Państwo decyzję o przekazaniu firmie GenesManager obsługi Państwa kontraktów z NFZ zyskają Państwo podwójnie!

1.Koszty obsługi kontraktów z NFZ będą niższe niż dotychczas, a nasi specjaliści zagwarantują prawidłowe i terminowe rozliczenie kontraktu.

2.Uzyskają Państwo 50% rabat na inną dowolną usługę firmy GenesManager (np. rejestrację NZOZ, pozyskanie kontraktu z NFZ, utworzenie witryny internetowej www).
7 lipiec 2009r.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów wprowadzamy kompleksową obsługę informatyczną jednostek medycznych.

Proponowane usługi:

       • Tworzenie specjalistycznego oprogramowania na zamówienie
       • Konsultacje przy wyborze rozwiązań informatycznych
       • Pomoc w zakupie nowego sprzętu i oprogramowania
       • Archiwizacja i ochrona danych
       • Konsultacje w zakresie modernizacji sprzętu komputerowego
       • Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania
       • Usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom
       • Diagnostyka sprzętu komputerowego
       • Montaż podzespołów
       • Konfiguracji sieci lokalnej LAN oraz WiFi
       • Konserwacja sprzętu komputerowego oraz sieci lokalnej
       • i inne.
13 maj 2009r.
Zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów wprowadzamy usługę pozyskiwania funduszy unijnych.

Jeśli chcesz założyć własny gabinet lekarski, jednostkę NZOZ, laboratorium, nie wiesz skąd zdobyć na to pieniądze - skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów! Zdobędziemy dla Ciebie fundusze Unii Europejskiej na cel, który sobie wybrałeś - zadzwoń lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.
12 maj 2009r.
Specjalistyczne doradztwo dla jednostek me dycznych, laboratoriów diagnostycznych oraz gabinetów prywatnych dotyczące wymagań jednostek SANEPIDu

Firma GenesManager wprowadziła specjalistyczne doradztwo dla jednostek medycznych, laboratoriów diagnostycznych oraz gabinetów prywatnych, tak aby spełniały obecnie obowiązujące wymagania określone w odpowiednich ustawach oraz rozporządzeniach. Wykonujemy również profesjonalne projekty jednostek medycznych, laboratoriów diagnostycznych wraz z opisem określającym warunki wykończenia wnętrz (np. dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemilogicznych - SANEPID).
1 kwiecień 2008r.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy kompleksową obsługę kontraktów NFZ - od pozyskania do końcowego rozliczenia. Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze kontraktów NFZ w zakresie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna i Programy Profilaktyczne
Stomatologia
Opieka Psychiatryczna
Opieka Długoterminowa
Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
Rehabilitacja
Sklepy z zaopatrzeniem w środki ortopedyczne i pomocnicze

Firma GenesManager jest jednym ze współorganizatorów konferencji "Dagnostyka, leczenie i profilaktyka raka piersi i narządów rodnych", która odbędzie się 30 maja 2009 w Krzeszowicach, na którą zapraszamy serdecznie lekarzy oraz personel medyczny POZ. Wykłady poprowadzą:

Prof. dr hab. med. Jerzy Mituś "Chirurgiczne metody leczenia raka piersi"
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs "Leczenie nowotworów narządu rodnego"
Dr n. med. Elżbieta Łuczyńska "Diagnostyka radiologiczna nowotworów piersi i narządu rodnego, badania profilaktyczne"
Dr n. med. Piotr Brandys "Leczenie napromienianiem narządu rodnego i piersi"
Lek. Med. Grzegorz Czyżewicz "Leczenie systemowe nowotworów piersi i narządu rodnego"
Dr n. med. Paweł Blecharz "Rodzinne nowotwory u kobiet"
12 marzec 2009r.
NOWOŚĆ - projekt i zarządzanie witryną internetową

Oferujemy profesjonalne i specjalistyczne usługi w zakresie projektowania i zarządzania stronami internetowymi:

laboratoriów diagnostycznych, medycznych, naukowo-badawczych,
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prywatnych gabinetów lekarskich.
Copyright © 2012 GenesManager. Wszelkie prawa zastrzeżone