GenesManager

Oferta dla podmiotów leczniczych (NZOZ)

• Udział w przygotowywaniu koncepcji i planu otwarcia podmiotu leczniczego (NZOZ, przychodnia, centrum medyczne, gabinety prywatne) na terenie całej Polski

• Przygotowanie analizy finansowej oraz dobranie właściwych usług medycznych

• Przygotowanie pełnych specjalistycznych projektów budowlanych przychodni oraz laboratoriów

• Przygotowanie specjalistycznych projektów technologicznych przychodni oraz laboratoriów, gwarantujących spełnianie przez podmiot leczniczy wymagań zawartych w aktualnych przepisach prawa

• Specjalistyczne projekty osłon radiologicznych dla pracowni RTG, mammografi i innych

• Przygotowanie projektów oraz planów adaptacji lokali przeznaczonych pod działalność leczniczą
  (NZOZ) oraz laboratoria dla Sanepidu

• Przygotowanie dokumentacji do rejestracji podmiotu leczniczego (NZOZ)

• Rejestracja podmiotu leczniczego(NZOZ)

• Projektowanie dokumnetacji medycznej

• Audyt podmiotu leczniczego

• Opracowanie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobnych. Przygotowanie i wdrożenie procedur. Doradztwo dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

• Pełna obsługa kontraktów z NFZ (rozliczenia z NFZ, przygotowanie ofert do konkursów NFZ)

• Zarządzanie podmiotami leczniczymi, przychodniami, centrami medycznymi (również stomatologia)

• Kompleksowa obsługa informatyczna

• Projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi (witryna wizytówka, arkusze zapytań, arkusze
  ankiet, rejestracja on-line, e-mail)
Copyright © 2012 GenesManager. Wszelkie prawa zastrzeżone