GenesManager

Kontrakty z NFZ

Przygotowanie oferty konkursowej

• Wniosek o dostęp do portalu świadczeniodawcy (system wymiany danych pomiędzy NFZ i świadczeniodawcą)
• Uzupełnienie danych w portalu świadczeniodawcy
• Przygotowanie oferty w formie elektroniczne oraz papierowej
• Zebranie wymaganych załączników do oferty (dokumenty rejestrowe, oświadczenia itd.)

Przygotowanie oferty/dokumentacji aktualizacyjnej

• Aktualizacja portalu świadczeniodawcy
• Przygotowanie oferty/dokumentacji aktualizacyjnej
• Przesłanie oferty/dokumentacji aktualizacyjnej do Funduszu w wymaganym formacie

Kompleksowe co miesięczne rozliczenie kontraktu NFZ

• Rejestracja usług medycznych w wymaganym formacie
• Tworzenie raportów statystycznych do NFZ
• Tworzenie raportów rozliczeniowych i rachunków na podstawie szablonów NFZ
• Tworzenie raportów z kolejek pacjentów oczekujących
• Zestawienia wewnętrznych raportów z realizacji usług
• Wnioski o zmiany w umowie - rozszerzanie usług/zwiększanie limitów kontratku itd.
• inne prace związane z rozliczeniem co miesięczny

Optymalizacja rozliczeń z NFZ

• Analiza 30 losowo wybranych kartotek pacjentów
• Analiza bierzącego kodowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych
• Przygotowanie raportu określającego optymalne kodowanie i rozliczanie świadczeń zdrwotnych
• Wsparcie specjalisty z zakresu optymalnego kodowani i rozliczania świadczeń zdrwotnych

PROMOCJA !

W przypadku podpisania umowy z firmą GenesManager otrzymają Państwo rabat wysokości 15% na trzy pierwsze miesiące rozliczeniowe!

Promocja obowiązuje w przypadku nawiązania współpracy z firmą GenesManager do dnia 15.06.2014.
Copyright © 2012 GenesManager. Wszelkie prawa zastrzeżone