Nazdór sanitarny i bezpieczeństwo epidemiologiczne.


Usługa nazdoru sanitarnego ma na celu zepewnienie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak
i klientów.
Świadczona jest przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów o ogromnym doświadczeniu.
Usługa podzielona jest na dwa etapy - wdrożenie oraz stały nazdór.
Szczegóły poniżej.


Etap I - wrożenie:
• analiza i ocena sytuacji sanitarno -epidemiologicznej,

• opracowanie strategii zapobiegania zakażeniom,

• opracowanie właściwych procedur sanitarnych,

• wdrożenie w/w strategii oraz procedur,

• szkolenia wstępne dla pracowników,

• odpowiedzi na pytania oraz wątpliwości zlecającego,Etap II - stały nadzór:
• bieżąca ocena sytuacji sanitarno - epidemiologicznej oraz zagrożeń,

• aktualizacja procedur,

• nadzór nad przestrzeganiem strategii zapobiegania zakażeniom,

• okresowe szklenia dla pracowników,

• stały kontakt z naszym specjalistą,

• odpowiedzi na pytania oraz wątpliwości zlecającego.

Copyright © 2012 GenesManager. Wszelkie prawa zastrzeżone