GenesManager Doradztwo Medyczne

O firmie

Firma GenesManager powstała w 2007 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na profesjonalne doradztwo z zakresu usług medycznych. Pocztąkowo profil firmy ukierunkowany był na medyczne laboratoria diagnostyczne. Kolejnymi etapami było poszerzenie usług firmy o doradztwo dla przychodni i szpitali, obsługę kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przeprowadzanie audytów podmiotów leczniczych.

W chwili obecnej zapewniamy kompleksowa obsługę wszelkiego typu podmiotów leczniczych na każdym etapie ich rozwoju.
Kim jesteśmy ?

Stanowimy profesjonalną grupę wspierającą tworzenie i rozwój podmiotów leczniczych. W szeregach naszej firmy znajd± Państwo architektów, prawników, specjalistów ds. dokumentacji medycznej, specjalistów ds. rozliczeń z NFZ, grafików oraz informatyków. Wszyscy pozostają do Państwa dyspozycji.

Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w zakresie świadczonych przez nas usług. Ponad to przechodzą regularne szkolenia tak aby jeszcze lepiej móc służyć naszym klientom.
Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się w tworzeniu, doradztwie oraz zarządzaniu podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą (dawne Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej), Laboratoriami Diagnostycznym oraz Naukowo-Badawczymi. Firma GenesManager służy pomocą na każdym etapie rozwoju podmiotów. Zapewniamy pełną obsługę kontraktów z NFZ. Wykonujemy audyty podmiotów leczniczych.

Wszystkie nasze usługi wykonywane są z myslą o jak największych korzyściach dla naszych klientów.
25 październik 2022r.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w wielu województwach Narodowy Fundusz Zdrowia w najbliższym czasie ogłosi konkursy ofert. Jednostki zainteresowane podpisaniem umowy z NFZ na świadczenia realizowane ze środków publicznych powinny na bieżąco śledzić ogłoszenia na portalach wojewódzkich oddziałów NFZ. Od momentu ogłoszenia przez NFZ konkursy z reguły jest 14 dni na złożenie oferty. Prosimy pamiętać, że w ramach naszych usług oferujemy stałe monitorowanie ogłoszonych konkursów oraz przygotowanie oferty konkursowej .
Zapraszamy do współpracy

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15 luty 2022r.


Szanowni Państwo,

przypominany, że do dnia 15 marca 2020 r. do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadów, należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz±dzeniach służ±cych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2019.

12 grudzień 2021r.

Szanowni Państwo,

w zwi±zku z końcem roku 2019 przypominamy o ustawowym obowi±zku przekazania rocznych sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia w Podmiotach Wykonuj±cych Działalność Lecznicz± za 2019 rok (art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami).
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt.

Copyright © 2012 GenesManager. Wszelkie prawa zastrzeżone